Vergi Avukatı

Vergi Avukatı

İstanbul sınırları içerisindeki vergi uyuşmazlıklarına yönelik faaliyet gösteren K&D Hukuk Bürosu, vergi avukatı olarak hizmet veren deneyimli avukatlarıyla, öncelikle idare nezdinde uzlaşma yoluyla çözülmesi, uzlaşma temin edilememesi halinde vergi mahkemelerinde dava açılması, vergi ziyaı ve usulsüzlük cezalarına ilişkin uyuşmazlıkların giderilmesi başta olmak üzere tüm vergi hukuku konularında danışmanlık ve dava avukatlığı hizmeti vermektedir.

Vergi Avukatlarımızdan Profesyonel Çözümler

K&D Hukuk Bürosu bünyesinde hizmet veren vergi avukatları, gerek Gelir Vergisi Kanunu, Vergi Usul Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanunu gerekse diğer tüm vergi kanunlarına ilişkin tüm işlemleri gerçekleştirmektedir. Vergi cezalarına ilişkin uzlaşma işlemlerinin yürütülmesi, taksitlendirme yapılması, uzlaşma yapılamadığı takdirde vergi mahkemelerine başvurulması, vergi indirimleri, vergi kesintileri, kurumlar vergisi muafiyetleri ve gider indirimleri işlemlerini yürütmektedir. Bunun yanında örtülü sermaye, transfer yoluyla örtülü kazanç dağıtımına ilişkin ihtilaflara çözüm geliştirmektedir.

Büromuz vergi hukuku alanında uzman vergi avukatlarıyla vergi kanunları kapsamında ortaya çıkan suçlar bakımından da müvekkilerine vergi hukuku avukatı olarak hukuki hizmet vermektedir.

vergi avukatı, hukuk bürosu, istanbul hukuk büroları, hukuk bürosu vergiAvukatlık Hizmeti Sunduğumuz Vergi Meseleleri

Büromuz yalnızca İstanbul sınırları içerisinde yer alan vergi davalarına yönelik hizmet vermekte olup, vergi hukuku avukatı ekibimizin vermiş olduğumuz hukuki hizmetler aşağıda özet şeklinde yer almaktadır:

– Gelir vergisi, katma değer vergisi, kurumlar vergisi, motorlu taşıtlar vergisi emlak vergisi ve diğer tüm vergi türlerine ilişkin ihtilaflar

– Vergi cezalarına ilişkin uzlaşma vaki olmadığı takdirde yetkili Vergi Mahkemesinde dava açılması

– Beyana dayanan tarh, re’sen, ikmalen veya idare tarafından yapılan tarh işlemleri

– Yanlış veya eksik gelir beyanı, hatalı indirimler

– Asgari geçim indirimi, engellilik indirimi ve şahıs sigorta primlerinin vergi matrahından indirimi işlemlerinin yapılması

– Kurumlar vergisi (Ar-Ge) indirimi işlemlerinin yapılması, devlet teşvik şartlarının ihlal edilmesi, Ar-ge projesinin tamamlanamaması veya başarısızlıkla sonuçlanması

– Veraset ve intikal vergisi beyannamesi hazırlanması ve veraset ve intikal vergisinden borç ve masrafların düşülmesi

– Mükelleflerin vergi amortisman indirimlerinin sağlanması

– Kurumlar ve çalışanların vergi kesintileri

– Yabancılara vergi kimlik numarası çıkarılması

– Kurumlar vergisi muafiyeti ve istisnaları

– Kurumlar vergisinden gider indirimi ve zarar mahsubu yapılması işlemleri

– Örtülü sermaye, transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımına ilişkin ihtilaflar

– Tarhiyat öncesi ve sonrası uzlaşma işlemlerinin yapılması

– Hesap hataları ve vergilendirme hatalarının düzeltilmesi

Vergi ziyaı suçu, usulsüzlük cezaları ve kaçakçılık suçları

K&D Hukuk Bürosu yalnızca İstanbul sınırları içerisindeki vergi uzlaşmazlıklarına yönelik hizmet vermekte olup, vergi avukatı kadromuza ulaşmak için iletisim@kdhukuk.com e-mail adresine mail gönderebilir veya iletişim sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

 

× CONTACT US ON WHATSAPP