Sözleşmeler Hukuku Avukatı

Sözleşmeler Hukuku Avukatı

İstanbul‘da yer alan K&D Hukuk Bürosu, deneyimli sözleşmeler hukuku avukatı ekibi ile ticari sözleşmeler, kredi sözleşmeleri, sigorta sözleşmeleri, kira sözleşmeleri, ve iş hukuku sözleşmeleri başta olmak üzere sözleşmelerin hazırlanması, sözleşme ihlalleri halinde öngörülen yaptırımların temin edilmesi, sözleşmelere ve sözleşmenin feshine ilişkin tüm uzlaşmazlıklara ilişkin hukuki hizmet vermektedir.

Sözleşmelerin Hazırlanması ve İhtilafların Çözümü

Avukatlarımız öncelikle kendisine tevdi edilen sözleşmelerin müvekkil lehine en uygun sonucu çıkaracak şekilde sözleşme metnin hazırlanması ve taraflar arasında imza edilmesi aşamasına kadar, müvekkillerin gereksinim duyduğu tüm hukuki konulara cevap vermektedir. K&D Hukuk Bürosu sözleşmeler hukuku avukatları, yukarıda sayılan sözleşmeler dışında, menkul ve gayrimenkul satış sözleşmeleri, bağışlama sözleşmesi, hizmet sözleşmesi, vekalet sözleşmesi, istisna sözleşmesi gibi sözleşmelerin yanında kendine özgü nitelikler taşıyan franchisin, know-how ve sponsorluk sözleşmeleri konusunda da, hem sözleşmenin imzalanmasından önce hem de sonrasında ortaya çıkan ihtilaflar bakımından hukuki hizmet yürütmektedir.

Aynı şekilde sözleşme hükümlerinin ihlali, cezai şart hükümleri, temerrüde düşülmesi ve sözleşme temerrüd faizi işlemlerinin yanı sıra, müvekkiller bakımından sözleşmenin usule uygun feshi ve yine feshe usulüne aykırılık nedeniyle ortaya çıkan ihtilaf bakımından da hizmet vermektedir.

sözleşme avukatı, istanbul sözleşme avukatları, hukuk bürosu sözleşme, istanbul hukuk bürolarıSözleşmeler Hukuku Kapsamında Verdiğimiz Hizmetler

Büromuz yalnızca İstanbul sınırları içerisinde hukuki hizmet vermekte olup, sözleşmeler hukuku avukatı ekibimizin vermiş olduğu hizmetler aşağıda özetlenmiştir:

– Tüm sözleşmelere ilişkin müzakere yapılması, sözleşme metninin hazırlanması, mutabakat sağlanması ve son olarak sözleşmenin imza edilmesi

– Sözleşmenin ihlal edilmesi halinde tazminat ve cezai şart hükümlerinin talep ve dava edilmesi

– Sözleşmenin feshinin usule uygun olarak fesih edilmesi

– Menkul sözleşmeleri ve taksitle satış sözleşmeleri, bağışlama sözleşmesi, mal değişimi sözleşmesi

Kira sözleşmelerine ilişkin kira alacaklarının tahsili, kiralananın tahliyesi işlemleri

Sigorta sözleşmelerine ilişkin alacakların talep ve dava edilmesi

İş sözleşmelerinin feshi halinde özlük haklarının talep ve dava edilmesi

– Gayrimenkul alım-satım sözleşmeleri, ipotek ve rehin sözleşmelerinin düzenlenmesi ve ihtilafların giderilmesi

Tüketici sözleşmelerinde, tüketicinin ayıplı mal veya hizmet nedeniyle ortaya çıkan ihtilafların çözülmesi

– Hizmet sözleşmesi, vekalet sözleşmesi, istisna sözleşmesi

– Vedia ve kefalet sözleşmesi

– Sui generis sözleşmeler: franchising, know-how sözleşmesi, sponsorluk sözleşmesi

– Kombine sözleşmeler: paket tur sözleşmeleri, hastaneye kabul sözleşmeleri

Sözleşmeler Hukuku Avukatı ekibimize ve İstanbul‘da bulunan K&D Hukuk Bürosu‘na iletisim@kdhukuk.com e-mail adresine mail göndererek veya iletişim sayfamızı ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

 

× CONTACT US ON WHATSAPP