Sigorta Avukati

Sigorta Avukatı

İstanbul Gayrettepe’de bulunan K&D Hukuk Bürosu, sigorta sözleşmeleri kapsamında meydana gelen ihtilaflara yönelik sigorta avukatı olarak, trafik kazaları veya maddi hasarlı kazalarda ölüm ve yaralama meydana gelmesi durumunda oluşan maddi ve manevi zararların tazmini, sağlık, emeklilik, hayat sigortası sözleşmelerinden kaynaklanan uyuşmazlıklar başta olmak üzere sigorta ihtilaflarına ilişkin her alanda hukuki danışmanlık ve dava avukatlığı hizmeti vermektedir.

Sigorta Hukuku İhtilaflarına Yönelik Yasal Çözümlerimiz

Sigorta hukuku, sigortacının zarar doğuran bir tehlike veya rizikonun meydana gelmesi halinde, bunun ekonomik sonuçlarına katlanmayı üstlendiği sözleşmeleri ve sigorta sözleşmelerinden doğan hak ve yükümlülüklerin yer aldığı bir hukuk dalıdır. Sigorta sözleşmesi kapsamında, sigorta ettiren prim ödeme yükümlülüğünü üstlendiği gibi, sigortacının da sigorta tazminatını ve sigorta bedelini ödeme borcu doğmaktadır. Sigorta sözleşmesinde yer alan kişilerin hak ve menfaatlerini korumak ve sigortacılık sektörününün güvenli ortamda ve etkin şekilde çalışmasını sağlamak üzere Sigortacılık Kanunu yürürlüğe girmiştir.

Bu kapsamda, sigorta avukatı ekibimiz, sigorta sözleşmelerinin hazırlanması, feshi, kısmi fesih veya cayma işlemleri, sigortacının iflası işlemlerini yürütmektedir. Aynı şekilde sigorta şirketlerinin zarar görene yönelik ödemelerinin, zarar veren taraftan tahsilinin sağlanması, kaza sigortaları, emeklilik, sağlık ve hayat sigortaları ihtilafları, sigorta ettirenlerin sigorta şirketlerinden alacaklarının takibi ve tahsili işlemlerini gerçekleştirmektedir.

Sigorta ettirenler açısından sigorta şirketlerinin zararı karşılamaması durumunda gerek Tüketici Hakem Heyeti huzurunda gerekse Tüketici Mahkemeleri huzurunda dava açılarak alacağın ispatlanması ve tahsili işlemlerine yönelik tüketici hakları avukatı olarak da hizmet vermekteyiz.

sigorta avukatı, istanbul sigorta hukuk bürosu, istanbul hukuk büroları, sigorta avukatlarıSigorta Hukuku Kapsamında Verdiğimiz Hukuki Hizmetler

K&D Hukuk Bürosu yalnızca İstanbul sınırları içerisinde yer alan sigorta davalarına yönelik hizmet vermekte olup, sigorta avukatı ekibimizin verdiği hukuki hizmetler aşağıda özetlenmiştir:

– Kasko, havacılık ve deniz sigortası ile ilgili ihtilaflar ve ihtilafın dava takibi yoluyla çözülmesi

– Kaza sigortalarına ilişkin maddi ve manevi tazminat talepleri, sigorta bedelinin tahsili

Emeklilik sigortası, sağlık sigortası ve hayat sigortası kapsamında doğan alacak ve tazminat davalarının Hakem Heyeti veya Tüketici Mahkemeleri huzurunda çözülmesi

– Sel, yangın, deprem vs. afetler neticesinde oluşan sigorta alacak ve tazminatların dava takibi

– Sigorta sözleşmelerinin hazırlanması, feshi, kısmi fesih ve cayma işlemleri

– Sigorta sözleşmelerindeki yükümlülüklerin ihlali halinde doğan ihtilafların takibi

– Zarar sigortaları, zorunlu sorumluluk sigortalarından kaynaklanan ihtilaflar

– Ödenmeyen sigorta primlerinin, sigorta ettirenden tahsili amacıyla icra müdürlükleri ve mahkemeleri nezdinde icra takibi işlemleri yapılması

– Sigorta şirketlerinin zarar görene ödediği tazminat ve sigorta bedellerinin, zarar görenden tahsili amacıyla sigorta avukatımız tarafından dava açılması ve sonuçlandırılması

İstanbul‘da faaliyet gösteren K&D Hukuk Bürosu‘na ve sigorta avukatı kadromuza iletisim@kdhukuk.com e-mail adresinden veya iletişim sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

 

× CONTACT US ON WHATSAPP