Kira Hukuku Avukatı

Kira Hukuku Avukatı

Kiraya veren ve kiracılar arasındaki ilişkilere yönelik İstanbul‘da hizmet veren K&D Hukuk Bürosu, kira hukuku avukatı olarak kira sözleşmelerinin hazırlanması, kira alacaklarının takibi, kira sözleşmesinin feshi, kiracının ve kiralayanın tahliyesi, kira tespiti konularında danışmanlık ve dava avukatlığı hizmeti vermektedir.

Kira Sözleşmelerine İlişkin İhtilaflar

Kira sözleşmeleri kapsamında çıkan ihtilaflar genellikle kiracıların kira bedellerini ödememesi, kiracının kiralananı tahliye etmemesi veya tahliye taahhüdü ihtilafları olabilmekle birlikte, kiraya verenin kiralanan yeri konut veya işyeri olarak kullanma ihtiyacı veya kira veren tarafından konutun yeniden inşası veya imar ihtiyacı hallerinde kira sözleşmesinin feshedilmesine ilişkin ihtilaflar olarak örneklendirilebilir. Avukatlarımız gayrimenkul kira sözleşmeleri kapsamında ortaya çıkan her türlü ihtilafa ilişkin olarak hukuki hizmet sağlamaktadır.

1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6098 Türk Borçlar Kanunu kapsamında, 6570 Sayılı Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanun Yürürlükten kaldırılmakla birlikte, 1 Temmuz 2012 tarihinden önceki kira sözleşmeleri fiil ve işlemlerine eski kanun, bu tarihten sonraki fiil ve işlemlere ise 6098 Sayılı kanun uygulanacaktır. Ancak temerrüt, sözleşmenin sona ermesi ve tasfiye konularına ilişkin olarak ise yeni Borçlar Kanunu uygulama alanı bulacaktır. Dolayısıyla kira sözleşmelerine ilişkin meselelerin çözümünde, sözleşmenin 1 Temmuz 2012 tarihinden önce hazırlanıp hazırlanmaması önem kazanmakta olup, bu bağlamda yasal yollar kullanırken bu hususun göz önünde bulundurulması gerekmektedir.

kira hukuku avukatı, istanbul kira avukatları, kira hukuk bürosu istanbul, hukuk bürolarıKira Hukuku Uyuşmazlıklarına İlişkin Hizmetlerimiz

K&D Hukuk Bürosu, yalnızca İstanbul sınırları içerisindeki kira sözleşmesi ihtilaflarına ilişkin hizmet vermekte olup, kira hukuku avukatlarının kira hukuku kapsamında verdiği hukuki hizmetler aşağıda özetlenmiştir:

Kira tespit davası: Taraflar arasında kira bedelinin artışı düzenlenmemişse, kira bedelinin hakim tarafından belirlenmesi. Eğer kira sözleşmesinde kira artış miktarı yazmıyor ve taraflar artış miktarı konusunda anlaşamıyorsa bu durumda kiraya veren (ev veya işyeri sahibi) tarafından kira tespit davası açılabilir.

– Kiracının tahliyesi işlemleri

– Kiracının kira borçlarını ödememesi halinde kira alacaklarının icra müdürlükleri ve mahkemeleri aracılığıyla tahsil edilmesi

Tahliye taahhüdüne ilişkin ihtilafların çözülmesi

İstanbul‘da bulunan kira ihtilaflarına yönelik çalışan kira hukuku avukatı kadromuza iletisim@kdhukuk.com e-mail adresinden veya iletişim sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

 

× CONTACT US ON WHATSAPP