Yurt Dışından Ödenen İşçilik Ücretlerinin Gelir Vergisinden İstisnası

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 23’üncü maddesinin 14 numaralı bendinde; kanuni ikametgahı Türkiye’de bulunmayan dar mükellefiyete tabi işverenlerin çalışanları, işverenin Türkiye dışında elde ettiği kazançları üzerinden döviz olarak ödediği ücretlerin gelir vergisinden istisna edileceği hükme bağlanmıştır.

Bu hükme göre, kanuni ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayan dar mükellefiyete tabi kurumların bünyesinde çalışan hizmet erbabına ödenen ücretlere bu istisnanın uygulanabilmesi için;

1- Kanuni veya iş merkezi Türkiye’de bulunmaması,

2- Türkiye’de hiçbir şekilde kazanç elde edecek şekilde faaliyette bulunmaması,

3- Dar mükellef olması,

4- Çalışan ile yazılı veya sözlü iş sözleşmesinin bulunması,

5- Çalışana yapılan ödemenin işçilik ücreti olarak yapılması,

6- Çalışana yapılan işçilik ücreti ödemesi işverenin yurt dışı kazançlarından karşılanması,

7- İşçilik ücretinin döviz olarak ödenmesi, (Yurt dışından döviz olarak gelen paraların Merkez Bankası veya diğer bankalarda bozdurularak Türk parası olarak ödendiğinin belgelenmesi halinde de bu şart yerine getirilmiş sayılır.)

İşçilik ücretinin işverenin Türkiye’deki hesaplarına gider olarak kaydedilmemesi halinde gelir vergisinden istisnadır.

Yurtdışında faaliyet gösteren firmayla iş sözleşmesi imzalamadan veya iş sözleşmesi imzalasa bile, yurtdışında çalışanın sosyal güvenlik işlemleri yapılmaksızın, iş sözlemesiyle belirlenen ücretin yurtdışından işçinin banka hesabına  “işçilik ücreti” ibaresi yer almaksızın veya yer alsa bile TL üzerinden aktarılması durumunda; bu gelir serbest meslek kazancı olarak değerlendirileceğinden mükellefiyet oluşturulması gerekeceğinden Gelir Vergisinden istisna edilemez.

Av. Yasemin BAL

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

× CONTACT US ON WHATSAPP