Home

02Aug 2016

TRAFİK KAZALARINDAN DOĞAN TAZMİNAT YÜKÜMLÜLÜĞÜ Ülkemizde her yıl; sürücülere yeterli eğitim verilmemesi, yol ve motorlu araçlardaki aksaklıklar ve eksiklikler, trafikte keyif verici madde ve alkol kullanımı ile sürücülerin ve yayaların dikkatsizlikleri gibi sebepler neticesinde yaralanma veya ölümle sonuçlanan birçok trafik kazası vuku bulmaktadır. Türkiye İstatistik Kurumu ( TÜİK ) tarafından yapılan araştırmalar neticesinde; yaklaşık olarak […]

02Aug 2016

İnternette Yayınlanan İçeriğin Kaldırılması Günümüzde geleneksel medyanın yanı sıra, sosyal medya da bilgi ve içerik paylaşımında büyük rol oynamaktadır. Sosyal medya; kullanıcıların içerik ve yorumlarını daha hızlı ve efektif bir şekilde internet platformunda paylaşabilmesi ile birlikte gündemi etkilemeye başlamıştır. Geleneksel medyanın stabil kalması, günlük hayatta gelişmeleri takip edememesi ve belirli bir kesim tarafından yönlendiriliyor olması […]

02Aug 2016

I. Vergi Ziyaı Suçu ve Kavramı Vergi Ziyaı Suçu, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’nun ‘’Vergi Ziyaı’’ başlıklı 341. Maddesinde tanımlanmıştır. Buna göre; vergi ziyaı, mükellefin veya sorumlunun vergilendirme ile ilgili ödevlerini zamanında yerine getirmemesi veya eksik yerine getirmesi yüzünden, verginin zamanında tahakkuk ettirilmemesini veya eksik tahakkuk ettirilmesini ifade etmektedir. Bir başka deyişle; mükellefin, vergiyi doğuran […]

02Aug 2016

HAYATA KAST, PEK KÖTÜ VEYA ONUR KIRICI DAVRANIŞ NEDENİYLE BOŞANMA DAVASI Hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış nedeniyle boşanma davası 4721 sayılı Türk Medenî Kanununun 162. maddesinde düzenlenmiştir. Bu maddeye göre; eşlerden her biri, diğer eş tarafından hayatına kast edilmesi veya kendisine pek kötü davranılması ya da ağır derecede onur kırıcı bir davranışta […]

02Aug 2016

TIBBİ MÜDAHALEDE HEKİMİN AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ Tıbbi müdahale her ne kadar kişinin sağlığını koruma ya da kişiyi sağlığına kavuşturma amacını taşıyorsa da özünde kişinin vücut bütünlüğüne yönelik eylemleri içerir. Bu eylemleri hukuka uygun hale getiren şartlar bulunmaktadır. Hekim tarafından gerçekleştirilen her tıbbi girişim için hastanın aydınlatılmış onamının alınmış olması gerekir ve tıbbi müdahaleyi hukuka uygun kılan […]

11Jul 2016

AKIL HASTALIĞI NEDENİYLE BOŞANMA DAVASI Akıl hastalığı nedeniyle boşanma davası, 4721 sayılı Türk Medenî Kanununun 165. maddesinde düzenlenmiştir. Bu maddeye göre; akıl hastalığı, özel ve mutlak boşanma sebepleri arasında yer alır. 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu’nun ‘Boşanma Sebepleri’ başlıklı 161. Maddesi uyarınca; eşlerden biri akıl hastası olup da bu sebeple ortak hayat diğer eş için […]

22Jun 2016

ZİNA SEBEBİYLE BOŞANMA DAVASI Zina sebebiyle boşanma davası, 4721 sayılı Türk Medenî Kanununun 161. maddesinde düzenlenmiştir. Türk Medeni Kanunu’na göre; zina, özel ve mutlak boşanma sebeplerindendir. 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu’nun ‘Boşanma Sebepleri’ başlıklı 161. Maddesi uyarınca; eşlerden biri zina ederse, diğer eş boşanma davası açabilir. Bu davaya hakkı olan eşin; boşanma sebebini öğrendiği tarihten […]

14Jun 2016

Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeniyle Boşanma Davası Evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle boşanma davası, 4721 sayılı TMK’nın 166. Maddesinde belirtilmiştir.4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 166. Maddesinin 1. Fıkrasına göre; evlilik birliği,eşlerin ortak hayatı sürdürmeleri kendilerinden beklenmeyecek derecede temelinden sarsılmış olduğu taktirde, eşlerden her biri boşanma davası açabilir. Evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle boşanmanın eski adı […]

26May 2016

Terk Sebebiyle Boşanma Terk sebebiyle boşanma davası 4721 sayılı TMK’nın 164. Maddesinde belirtilmiştir. Buna göre; eşlerden biri, evlilik birliğinden doğan yükümlülüklerini yerine getirmemek maksadıyla diğerini terk ettiği veya haklı bir sebep olmadan ortak konuta dönmediği takdirde ayrılık, en az 6 ay sürmüş ve bu durum devam etmekte ve istem üzerine hâkim veya noter tarafından yapılan […]

14Feb 2016

KITA SAHANLIĞI GİRİŞ Denizlerin diplerinde çok zengin inci, mercan, sünger yataklarının bulunduğu ve devletlerin bunları işletmek istedikleri çok eski devirlerden beri bilinen ve uygulamada yer bulan bir husustur. 20. yüzyılın ilk çeyreği ile beraber, deniz dibindeki bu canlı ve cansız zenginliklere petrol ve doğalgaz kaynakları eklenmiştir. Gelişen teknoloji, bu kaynaklara duyulan ihtiyacı arttırdığı gibi, kaynaklara […]

× CONTACT US ON WHATSAPP