Boşanma Avukatı

Boşanma Avukatı

İstanbul K&D Hukuk Bürosu, anlaşmalı ve çekişmeli boşanma davalarına yönelik, boşanma avukatı olarak uzmanlaşmış ekibi ile evliliğin yasal olarak sona ermesi aşamasında tazminat, nafaka, velayet, mal rejiminin tasfiyesi konuları dahil olmak üzere her türlü hukuki danışmanlık ve dava avukatlığı hizmetini vermektedir. Avukatlarımız boşanma hukuku konusunda uzun yıllar boyu edindikleri deneyim ve teknik bilgiler çerçevesinde, müvekkillerine en etkili, hızlı ve başarılı neticeyi sağlamak üzere hukuki destek vermektedirler.

Boşanma Avukatı Ekibimizin Sağladığı Yasal Çözümler

Boşanma kararı ancak 4721 Sayılı Türk Medeni Kanun’da belirtilen nedenlerin varlığı halinde ve ancak hakim kararıyla mümkün olmaktadır. Boşanma davasının hızlı sonuçlanması ve netice olarak boşanma kararının verilmesini temin etmek amacıyla öncelikle evlilik birliğinin sona ermesine gerekçe gösterilecek nedenin doğru olarak teşhis edilmesi gerekir. Taraflar boşanma davasını açma ve yürütme aşamasında her ne kadar kanuni olarak avukat ile yürütmek zorunluluğu yok ise de, tarafların yasal haklarının korunmasını temin etmek, delillerin tespiti ve toplanması ve tasnifi, boşanma davası süresince hakim tarafından öngörülen hukuki işlemlerin gerçekleştirilmesi ve bilhassa nafaka, tazminat ve velayet uzlaşmazlıklarının başarılı olarak sonuçlanması bakımından davanın mutlaka bir boşanma avukatı eşliğinde yürütülmesi gerekmektedir. Boşanma avukatı, boşanma davaları konusunda uzmanlaşmış ve ağırlıklı olarak boşanma hukuku üzerinde çalışan avukat olarak tanımlanabilir.

Boşanma Nedenleri ve Boşanma Süreci boşanma avukatı, istanbul boşanma avukatları, hukuk bürosu, istanbul boşanma avukatı

Türk Medeni Kanunu uyarınca eşlerden birinin zina etmesi, hayata kast, kötü muamele ve onur kırıcı davranışlarda bulunması, suç işlemesi ve haysiyetsiz hayat sürmesi, haklı bir sebep olmadan ortak konutu terk etmesi ve akıl hastalığının bulunması halinde, diğer eş boşanma davası açabilir. Yine ortak hayat sürdürülmesinin mümkün olmayacak derecede evlilik birliğinin temelinden sarsılması halinde de eşlerden her biri boşanma davası açabilir. Eşler yukarıda yazılı hallerde dilerse boşanma yerine ayrılık da talep edebilir. Boşanma davası açıldığında, aile mahkemeleri tarafından devanın devamı süresince, barınma, geçinme, çocukların bakım ve koruması için ihtiyaç duyulan önlemler alınarak dava sonuçlanmadan tedbir nafakasına hükmedilebileceği gibi eşlerin ortak mallarının yönetilmesine ilişkin önlemler de alınır.

Boşanma Kararı ve Sonuçları

Boşanma sebepleri ispatlandığı takdirde aile mahkemesi hakimi tarafından boşanma kararı verilir. Boşanan kadın evlenmeden önceki soyadını alır ancak boşandığı kocasının soyadını taşıma hususunda menfaati varsa talebi halinde eski eşinin soyadını kullanmaya devam edebilir. Boşanma kararı yüzünden yoksulluğa düşen taraf, geçinme ihtiyacını karşılayabilmek amacıyla diğer tarafın mali gücüyle orantılı olarak süresiz olarak nafaka talep edebilir. Nafaka boşanma davası ile birlikte talep edilebileceği gibi boşanma kararının verilmesinden sonra da talep edilebilir. Boşanma nedeniyle mevcut ve gelecekteki menfaatleri zarar gören ve diğer eşe göre daha az kusuru olan taraf, diğer eşten maddi tazminat talep edebilir. Yine kişilik hakları saldırıya uğrayan taraf maddi tazminatın yanında manevi tazminat talebinde de bulunabilir.

boşanma avukatı istanbulBoşanmada Mal Rejiminin Tasfiyesi ve Çocukların Velayeti

Mal rejiminin tasfiyesi davası boşanma davası ile birlikte talep edilebileceği gibi, boşanma kararı verildikten sonra da ayrıca açılabilir. Türk Medeni Kanunu dört çeşit mal rejimi düzenlemiştir. Bunlar edinilmiş mallara katılma rejimi, mal ayrılığı rejimi, paylaşmalı mal ayrılığı rejimi ve mal ortaklığı rejimidir. Eğer eşler arasında herhangi bir mal rejiminin seçileceğine dair bir sözleşme yapılmamış ise, bu durumda uygulanması esas olan edinilmiş mallara katılma rejimidir. Edinilmiş mal eşlerin evlilik birliği süresince karşılığını vermek suretiyle edindikleri kişisel mallarıdır. Bunlar çalışmasının karşılığı olan gelirler, kişisel mallarının gelirleri, çalışma gücünün kaybı nedeniyle alınan tazminatlar ve sosyal güvenlik kurumu vb. kurumların yaptığı ödemelerdir. Edinilmiş mallar üzerinde eşlerden her biri diğer eşin evlilik birliği süresince edindiği mallara ait artık değerin (bu mallara ait borçlar çıkarıldıktan sonra kalan miktar) yarısı üzerinde hak sahibi olur ve katılma alacağı davası açmak suretiyle bu miktarı talep edebilir. Dolayısıyla yasal mal rejimi uyarınca eşlerin diğer eşin evlilik birliği süresince edindiği malların yarısına tekabül eden miktarı talep etme hakkı bulunmaktadır. Sözleşme ile başka bir mal rejimi belirlenmişse, söz konusu mal rejimi hükümlerine göre tasfiye gerçekleştirilir.
Çocukların velayeti bakımından ise hakim çocuğun yüksek menfaatini gözetmek suretiyle çocuğun gelişimini sağlıklı bir şekilde gerçekleştirebileceği maddi ve manevi ortamın hangi tarafça daha iyi karşılanabileceğini değerlendirmek suretiyle karar verir. Velayet kendisine verilmeyen tarafın çocuk ile kişisel ilişkisi de hakim tarafından belirleneceği gibi, söz konusu taraf çocuğun eğitim ve bakım giderlerine de gücü oranında katılacaktır.

Boşanma Avukatı Olarak Sunduğumuz Hukuki Hizmetler

K&D Hukuk Bürosu, yalnızca İstanbul sınırları içerisindeki boşanma davalarına ilişkin hizmet vermekte olup, avukatlarımızın boşanma hukuku kapsamında verdiği hukuki hizmetler aşağıda özetlenmiştir:

– Anlaşmalı boşanma davası açılması ve boşanma protokolünün hazırlanması

– Evlilik birliğinin temelden sarsılması, şiddet, aldatma, terk ve benzeri haklı sebeplerle çekişmeli boşanma davası açılması, boşanma protokolü hazırlanması

– Boşanma davası ile birlikte mal rejiminin tasfiye edilerek evlilik sonrası edinilen ortak malların paylaştırılması

– Velayet, koruma tedbirleri, yoksulluk ve yardım nafakaları ile birlikte maddi ve manevi tazminat taleplerine ilişkin sürecin işletilmesi

– Yurt dışında gerçekleştirilen evliliklerin Türkiye’de tanınması veya boşanma kararlarının tenfizi

İstanbul‘da bulunan K&D Hukuk Bürosu boşanma avukatı ekibine ulaşmak için iletişim sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

× CONTACT US ON WHATSAPP